1965

Viljavaraston uusi varastointiohjelma korostaa rehuviljan varastoinnin lisäämistä. Lisäksi otetaan käyttöön ns. tasarahtijärjestelmä, jossa Viljavarasto maksaa rautatietoimituksina myytyjen rehuviljojen rahdit aina vastaanottoasemille asti.

Kotimaisen leipäviljan laatumäärittely uudistetaan ja rinnakkaiskäyttöön otetaan sakoluvun mittaus, jolla täydennetään kosteuden ja hehtolitrapainon sekä itäneiden jyvien määritystä.