1992

Anttilan kasvinjalostus siirtyy Viljavaraston haluun ja myydään 1994 perustetulle Boreal Kasvinjalostus Oy:lle.

Viljavaraston ulkomaankauppayksikkö käynnistää liiketoiminnallista tuottoa maailmanmarkkinoilta etsivää viljan välityskaupan (trading-kauppa). Kyseessä on täysin erilainen ja erilaisin ehdoin hoidettavaa liiketoimintaa kuin Viljavaraston perinteinen ulkomaankauppa, jossa vientiä ja tuontia on hoidettu kansallisen maatalouspolitiikan ehdoilla ja monopoliaseman kautta.

Suomen EU-jäsenprosessi käynnistyy ja Viljavaraston sisäinen muutosohjelma valmistee Viljavarastoa avoimeen kilpailuun ja samalla yhtiötä jaetaan tulosyksiköiden pohjalta kaupalliseksi liiketoiminnaksi ja siitä eriytettäviksi viranomaistoiminnoiksi. Varastot ja siemenviljan käsittely-yksiköt joutuvat valmistautumaan koviin kustannusleikkauksiin. Viljavaraston henkilövahvuudesta poistuu yli kolmannes vuosien 1992 – 1994 aikana.