1923

Valtion viljakonttori lakkautetaan, koska tuontimonopoli katsotaan olevan tarpeeton viljan maahantuonnin väliporras eikä toiminnalle ole poliittisesti hyväksyttäviä perusteita.

Viljakonttorin lakkauttamisen jälkeen Suomessa ei ollut sellaista valtion laitosta, joka olisi huolehtinut viljan varmuusvarastoinnista.