1955

Helsingin siilosto valmistuu. Helsingin varastohanke oli lykkäytynyt sen vuoksi, että suurin osa neuvostoliittolaisesta viljasta tuotiin Suomeen rautateitse.