1931

Viljavarasto saa uuden viljalain johdosta tehtäväkseen rukiin ja kauran jauhatus- ja sekoituspakon valvonnan.