1986

Tsernobylin ydinvoimalassa tapahtuu räjähdys. Viljavarasto tarkkailee tehostetusti viljan säteilyarvoja. Varsinkin idästä tuotu vilja otetaan eritystarkkailun kohteeksi. Puolustustaloudellinen työryhmä toteaa myöhemmin, että tiiviisin betonisiiloihin varastoitu vilja on turvassa säteilyltä. Ydinonnettomuuden vaikutukset jäävät lopulta vähäisisiksi.