1950-luku

Suurimittainen viljantuonti 1950-luvulla on ollut välttämätöntä. Kotimaan tuotanto ei riitä tyydyttämään viljan kysyntää ja huonot sääolot vähentävät kauppaan tulevaa viljaa. Tilanne kuitenkin muuttuu 1950-luvun lopulla kun kotimaassa korjataan vehnässä ennätyssatoja. Kauppapoliittisiin syihin vedoten, viljan tuontia Neuvostoliitosta ei voida pysäyttää. Viljavarasto joutuu sijoittamaan itärajan yli tulvivaa viljaa läntisille markkinoille ja tätä kautta Viljavarastosta tulee neuvostoviljan jälleenviejä.

Viljavarasto toimii 50- ja 60-luvuilla useita kertoja yhtenä välittäjänä kylmää sotaa käyvien itä- ja länsiblokkien välisessä kaupassa.

Yksi erikoisimmista rakennussuunnitelmista on atomipommituksen kestävä viljavarasto 1950-luvun lopulla, joka olisi tarkoitus sijoittaa maan alle lujaan kallioon louhittuna. Keski-Suomen kallioperään suunniteltu viljavarasto tulisi kuitenkin liian kalliiksi, liikennejärjestelyt vaikeaksi toteuttaa ja kosteusongelmat ylivoimaisiksi poistaa.