1974

Viljavarasto saa lakisääteisen viljakaupan vientimonopolin uuden viljavarastolain myötä.