1994

Trading-kaupan myötä lisääntyy viljatuotteiden läpikulku eli transitoliikenne Suomen kautta Venäjälle. Transitoliikenteen kasvat tarpeet korostuvat ja Kotkan satamavarasto (tasovarasto) valmistuu Mussalon syväsatamaan.

Viljakauppalaki ja viljavarastolaki kumoutuvat ja Valtion viljavarasto lakkautetaan ja pilkotaan osiin. Myös kotimaisen viljan lakisääteinen jauhatusvelvollisuus ei sido enää myllyjä ja jauhatuksen valvonta sekä myllyjen tarkastukset lopetetaan.