1960

1960 – 1970

Viljapolitiikan ongelmaksi tulee 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa ylituotanto joka luo ns. viljavuoret. Suomi saavuttaa 60-luvun puolivälissä lähes täydellisen leipäviljan omavaraisuuden. Elintason noustessa viljan kysyntä vähenee. Suuri osa viljavuorista on rehuviljaa.

1960 – 1987

Valtion viljavarasto käyttää useita laivoja kelluvina varastoina, koska käyttökelpoisia varastotiloja ei ole saatavilla.