1995

Suomen liittyessä Euroopan Unioniin Viljavaraston toimintoja jatkaa kaupallisista toiminnoista vastaava Avena Oy, joka jakautuu varastointi- ja käsittelypalveluja tarjoavaksi Avena Siilot Oy:ksi ja erilliseksi viljakauppayhtiöksi. Viljantarkastusyksikön laboratoriohenkilöstö siirtyy maa- ja metsätalousministeriön Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen KTTK (liitetään myöhemmin Eviraan) palvelukseen.