1966

Sakoluvun määritys otetaan käyttöön viljan kauppakuntoisuuden määrittelijänä.