1953

Varastotilojen tarpeeseen yritetään löytää nopea ja halpa ratkaisu. Turengissa kokeillaan Rauma-Repolan rakentamia vanerisiiloja. Vanerisiilo kuitenkin halkeaa liian suuren paineen vuoksi.

Rehuviljan markkinointivastuu aiheuttaa Viljavarastolle ongelmia. Takuumiehen rooli aiheuttaa raskaita menoja ja varat uhkaavat loppua. Viljavarastolakia muutetaan ja Viljavarasto saa lisää lainanottovaltuuksia.