1952

Viljavarasto jakautuu viiteen eri osastoon; Hallinto-, taloudenpito & henkilöstö-, kotimaan viljakauppa-, siemen- ja ulkomaankaupan tuontiosastot. Erikseen on vielä valtion laitosten viljaostoista vastaava hankintaosasto.

Korian siilosto valmistuu. Sijaintipäätökseen vaikuttaa sijoittuminen idästä tulevan viljan pääkuljetusreitin varrelle. Lisäksi varastoon voidaan kerätä kotimaista viljaa Kymenlaakson ja itäisen Uudenmaan alueelta. Koria sijaitsee keskellä Kymenlaakson viljelyaluetta ja sinne on hyvät liikenneyhteydet.