2002

Avenasta on nyt rakennettu selkeä myyntikohde, koska valtiollisen viljakauppayhtiön pitäminen markkinoilla ei ole pidemmän päälle mahdollista. Maa-ja metsätalousministeriö saa valtuudet yksityistää Avena-konsernin kaikilta osin. Kilpailuvirasto katsoo, että markkinoiden toiminnan kannalta on hankalaa sijoittaa suurinta osaa maan varastokapasiteetista samaan yksityiseen kokonaisuuteen, jossa on myös merkittävä vilja- ja rehukauppayritys. Näin on vaarana, että satama- ja siilopalvelut kytketään palvelemaan yksipuolisesti vain yhden yksityisen vilja- ja rehukauppakonsernin tarpeita. Toinen ongelma on aluepoliittinen perintö, jossa kaupallisesti kannattavat satamavarastot käy kaupaksi ja taloudellisesti haasteelliset sisämaan varastot jäisivät valtion käsiin. Lisäksi varmuusvarastoinnin takaamisen kannalta Avenan siiloverkosto on niin selvässä avainasemassa, että on parempi pitää se valtion omistamassa yhtiössä. Suomen valtio ja Lännen Tehtaat Oy (myöhemmin Apetit-konserni) sopivat kaupasta jossa Avena Oy puretaan ja siiloverkosto jää valtion omistukseen ja Avena Nordic Grain sekä Suomen Rehu Oy siirtyvät kokonaan Lännen Tehdaiden haltuun. Avena Siilot Oy nimi muuttuu samalla Suomen Viljava Oy:ksi.

Varasto-organisaatio jaetaan Länsi- ja Itä-Suomen alueisiin.