1958

Kaksihintajärjestelmä lakkautetaan vehnän osalta. Ulkomaisen viljan myyntihinta nostetaan kotimaan tasolle. Raaka-aineen hinta on jälleen kaikille myllyille sama.

1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa ulkomaisen viljan myynnillä on erittäin tärkeä merkitys Viljavaraston toiminnan rahoittamisessa. Kotimaisen viljan menekkiä edistävä ja hintatasoa vakaana pitävä Viljavarasto käyttää tuontiviljasta saatavia myyntituloja kotimaisen viljan ostoihin.

Rehuviljan ylituotanto ohjataan vientiin. Viljan vienti jäi sota- ja säännöstelyvuosien perintönä kokonaan Viljavaraston käsiin. Tämä tunnustetaan viljavarastolain täydennyksellä.