1951

Loimaan siilosto valmistuu. Loimaa maan suurimpana viljantuotantoalueena on erittäin luonteva valinta. Loimaasta muodostuu myöhemmin myös merkittävä siemenviljan varastointipaikka. Varaston yhteyteen rakennetaan myöhemmin siemenenkunnostuslaitos, jossa siementavara lajitellaan ja pakataan kauppakuntoiseksi.

Uusi viljavarastolaki astuu voimaan. Viljan tuontimonopoli ja vastuu varmuusvarastoinnista tulevat pysyviä. Lisäksi Viljavarastosta tulee valtiollinen viljakaupan interventioelin. Sen lakisääteisenä tehtävänä on pitää kotimaisen viljan kysyntä ja hinnat vakaina.

Ylivieskan siilosto rakennetaan. Sijaintipäätökseen vaikuttaa aluepoliittiset syyt. Varastosta tulee kuitenkin merkittävä paikka koota Viljavaraston sopimusviljelyksiltä tullutta ohraa.

Viljavaraston asema valtakunnallisena siemenpankkina vahvistetaan uudessa viljavarastolaissa. Liiketoiminnallisesti siemenpankki ei ole mikään kultakaivos sillä lakisääteiset takuuhinnat ovat lähes aina korkeammat kuin siemenkaupan käyvät markkinahinnat.