Satovuoden 2021/22 yleiset toimitusehdot + hinnasto

Toimintaympäristö muuttuu ja Viljava pyrkii vastaamaan markkinoiden muuttuviin haasteisiin. Viljava on tehnyt mittavia asiakaspalvelua parantavia ja toimintaa tehostavia investointeja edellisten kuuden vuoden aikana. Autovastaanottokuljetinlinjojen kapasiteettia on lisätty vastaamaan sadonkorjuusesongin kiireisiin. Lisäksi on kehitetty 24/7 autolastausmahdollisuuksia, jotta asiakkaiden logistiikka sujuisi mahdollisimman joustavasti ja kustannustehokkaasti. Laivalastauskapasiteettia on lisätty. Raumalle investoitiin uusi laivalastain, mikä kaksinkertaisti laivalastauskapasiteetin Raumalla. Loviisan varastointikapasiteetti on lähes kaksinkertaistettu, mikä mahdollistaa tehokkaasti suurempien laivauserien kokoamisen Loviisaan. Toimintaa on kehitetty vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Työ jatkuu sekä investoinneilla että toimintaprosesseja kehittämällä.

Yleiset toimitusehdot 2021/22

Yleisiin toimitusehtoihin on tehty muutama yhteistyötä selkeyttävä tarkennus. Laivalastauksen ja purkauksen erityisehtoihin, että yli 20 000 tonnin laivat lastataan 3-vuorotyönä ja sitä pienemmät 2-vuorotyönä. Toinen tarkennus koskee tuotteen omistajan vaihtoa siilossa. Jotta siilokapasiteetin allokointi eri asiakkaiden ja tuotteiden osalta omistajan vaihdon jälkeen toimisi mahdollisimman sujuvasti, on hyvin tärkeää, että kaikilla osapuolilla on yhteinen näkemys varastointikapasiteetin saatavuudesta ja käytöstä omistajan vaihdoksen jälkeen.

Yleisiin toimitusehtoihin lisättiin, että asiakkaat ja asiakkaiden alihankkijat noudattavat Viljavan yleisiä Toimintaperiaatteita (Code of Conduct)                      https://www.suomenviljava.fi/yhtio/yleiset-toimintaperiaatteet/. Viljava suosittelee siirtymistä paperittomaan viljan toimitusketjuun eli Digipassin käyttöönottoa.

Hinnasto 2021/22

Viljavan varastoinnin ja käsittelyjen hintojen muutokset satovuodelle 2021/22 ovat hyvin maltilliset. Yleinen kustannustaso on noussut pandemiasta huolimatta. Sähkökustannukset ovat nousseet merkittävästi ja palkkoihin tulee vuosittain korotukset.

Hintoja tarkistetaan keskimäärin 1,5 %. Sisämaan varastointihintoihin ei tehdä muutoksia ja käytännössä ne laskevat, koska Loimaan suursiiloston uusi vuokrauskonsepti on hyvin edullinen https://www.suomenviljava.fi/blog/2021/03/30/ennakkoinformaatio-loimaan-suursiilojen-varastohintojen-muutoksesta-1-7-2021/. Satamavaraston siilojen kuutiohintaa korotetaan 0,03 €/m3/55. Käsittelyjen hintoihin tulee keskimäärin kahden prosentin korotus.

Yleiset toimitusehdot 2021/22

Hinnasto 2021/22