Viljojen ja/tai rypsin kuivauspalvelu

Suomen Viljava Oy:llä on alla näkyvien varastojen yhteydessä käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Kuivureiden kuivauskapasiteetti on n. 2500 – 7000 tonnia tuoretta viljaa kuivauskaudessa / kuivuri. Keskitetyllä kuivauspalvelulla voimme tarjota varastojen ympärillä toimiville maatiloille kilpailukykyisen vaihtoehdon omalla tilalla tapahtuvalle kuivaukselle. Logistisesta kuljetusratkaisusta riippuen taloudellinen kuljetusmatka voi olla jopa 60 km.

Kokemäen viljankuivauksen päivystysnumero on 040 5060663.

Viljankuivaustoiminnot

Sopimus

Viljelijä tekee sopimuksen viljaliikkeen kanssa. Seuraavat tiedot välitetään myös Suomen Viljava Oy:lle:

 • viljelijän yhteystiedot
 • arvioitu viljan määrä, ha tai tn
 • viljalaji / -lajike

Ajanvaraus

Viljaliike tai viljelijä itse varaa vastaanottoajan Suomen Viljavan varastolle ennen puintia tai puinnin alkaessa (haluttu aika, ostava viljaliike, määrä, monessako (traktori)kuormassa määrä tuodaan).

Vastaanotto varastolla

Varastolla vastaanotto toimii arkipäivisin klo 7.00–22.00 välisenä aikana. Tarvittaessa erikseen sovittaessa myös öisin ja viikonloppuisin.

Tuoreviljakuorman punnitus

Kuorma punnitaan autovaa’alla. Vaaka on toiminnassa päivittäin klo 7.00 –22.00. Muina aikoina sopimuksen mukaan. . Ajoneuvon kuljettaja kirjoittaa punnitustulosteeseen oman nimensä ja ajoneuvon rekisterinumeron ja jättää toisen kappaleen vaakahuoneeseen.

Punnituksen jälkeen toimittaja ajaa kuorman Suomen Viljavan varastolle.

Viljalähete/kuormakirja

Jokaisen erän mukana toimittajalla tulee olla viljalähete tai kuormakirja (useimmiten viljaliikkeen valmiille pohjalle tehty), josta ilmenee:

 • kenelle tai mille viljaliikkeelle vilja on myyty
 • viljelijän yhteystiedot
 • viljalaji
 • ajoneuvojen lukumäärä kyseiseen toimituserään
 • päivämäärä ja allekirjoitus

Näytteenotto

Jokaisesta ajoneuvosta otetaan näyte. Useamman kuorman muodostaessa toimituserän, näytteet yhdistetään ja niistä muodostetaan toimituseräkohtainen näyte. Näytteestä analysoidaan viljan kosteus ja hehtolitrapaino.

Kuorman tyhjennys varastolla

Näytteenoton jälkeen toimittaja ajaa kuorman vastaanottopaikalle ja kippausluvan saatuaan tyhjentää kuorman vastaanottosuppiloon.

Tyhjän ajoneuvon punnitus

Kippauksen jälkeen toimittaja käy menomatkalla autovaa’alla punnitsemassa tyhjän ajoneuvon. Ajoneuvon kuljettaja kirjoittaa punnitustulosteeseen oman nimensä ja ajoneuvon rekisterinumeron. Tulomatkalla tulostetun täyden kuorman ja toinen nyt saadun tyhjän ajoneuvon punnitustulosteista nidotaan yhteen ja jätetään vaakahuoneeseen, josta ne noudetaan päivittäin Suomen Viljavan varastolle ATK -kirjanpitoa varten.

Tuoreen viljan jäähdytys

Vastaanottosuppilosta erä siirretään kullekin viljaliikkeelle varattuun tuoreviljan jäähdytyssiiloon. Mikäli viljaa ei saada suoraan siiloista kuivuriin, vilja jäähdytetään n. 6 asteisella ilmalla, pidetään kylmänä siilossa ja kuivataan myöhemmin.

Viljan kuivaus ja jäähdytys

Jäähdytyssiiloista vilja siirretään kaksi tai kolmivuorotyönä kuivuriin. Vilja kuivataan mahdollisimman tarkasti 13.5 – 14 %:n kosteuteen. Kuivauksen toimintaperiaate on jatkuvatoiminen alipainekuivaus. Kuivaustulosta tarkkaillaan jatkuvasti automaattisen ns. AMY – järjestelmän avulla. Kuivaustulosta tarkkaillaan myös pistokokein tehdyillä pikakosteusmäärityksillä. Kuivurin alimmat lohkot toimivat jäähdyttimenä, jolloin viljan läpi imetään ympäristön kylmää ilmaa.

Esipuhdistus, punnitus, näytteenotto ja siirto varastosiiloon

Kuivauksesta vilja siirretään välivarastosiiloihin ja niistä esipuhdistuksen, punnituksen ja näytteenoton kautta varsinaisiin viljaliikekohtaisiin varastointisiiloihin.
Esipuhdistuksen jälkeen viljavirrasta otetaan ns. siilonäyte jatkuvatoimisella näytteenottimella. Näytteestä määritetään viljan hehtolitrapaino ja kosteus.

Dokumentointi ja laskutus

Punnittu kuivan viljan paino, kosteus ja hehtolitrapaino ilmoitetaan viljaliikkeelle. Suomen Viljava Oy laskuttaa kuivauspalveluista viljaliikettä. Vastaanotto- ja kuivauspalvelut laskutetaan viljan tuorepainon mukaan.

Varastointi

Kuiva vilja kirjataan viljaliikkeen omaisuudeksi. Viljaliike maksaa varastovuokraa varastointiajalta.

Luovutus varastosta

Luovutus tapahtuu viljaliikkeen kirjallisen tilauksen mukaisesti. Auton tai vaunun lastauksesta veloitetaan viljaliikettä.

Painonmuutostaulukko viljoille
Esimerkki taulukon käytöstä:

Tuoreen viljan kosteus 22,6 %
Muuntokerroin 0,8865
Tuoreen viljan määrä 8250 kg

Muunnettu kuivan viljan paino (kg) = 0,8865 x 8 250 kg = 7 314 kg

Kosteus % Kerroin
alle 14,5 1,0000
14,6 – 15,0 0,9935
15,1 – 16,0 0,9805
16,1 – 17,0 0,9675
17,1 – 18,0 0,9545
18,1 – 19,0 0,9415
19,1 – 20,0 0,9285
20,1 – 21,0 0,9145
21,1 – 22,0 0,9005
22,1 – 23,0 0,8865
23,1 – 24,0 0,8725
24,1 – 25,0 0,8585
25,1 – 26,0 0,8445
26,1 – 27,0 0,8305
27,1 – 28,0 0,8165
28,1 – 29,0 0,8025
29,1 – 30,0 0,7885
30,1 – 31,0 0,7735
31,1 – 32,0 0,7585
32,1 – 33,0 0,7435
33,1 – 34,0 0,7285
34,1 – 35,0 0,7135
yli 35,0 – 0,6985

Kuivaukset kustannusrakenne

Punnitus

Ns. autovaa’alla, tullessa koko kuorman paino ja mennessä ajoneuvon tyhjäpaino, erotuksena tuoreviljan paino sisältyy vastaanottomaksuun

Pienerämaksu

alle 6.000 kg:n vastaanottoerille 41 €/erä

Näytteenotto ja näytteen analysointi

Kosteus ja hehtolitrapaino (pika) 17,80 €/erä

Vastaanotto

Punnittujen tuorekilojen mukaan sopimushinta 3,46 €/tn

Kuivaus

Kuivataan aina alle 14 % – käytännössä noin 13,5 % kosteuteen    ks. kuivausveloitukset

Kuivan viljan esipuhdistus, punnitus, siirto siiloon ja näytteiden käsittely

sisältyy kuivausveloitukseen

Hävikki n. 2,7 – 3,0 %

Aiheutuu, koska:

 • kuivausilman mukana poistuu kevyimpiä jakeita.
 • kuivauksen jälkeen vilja esipuhdistetaan (kuten myös kuivan viljan vastaanotossa). – siirtojen aikana koneistojen pölynpoisto poistaa viljasta kevyitä jakeita.
 • käytännössä vilja kuivataan kuivemmaksi kuin laskennallinen 14% .

Viljaliike huomioi kuivaus-, käsittely- ym. kustannukset ostohinnassa.

Kustannukset kuivauksen jälkeen

Viljaliike ostaa viljan märkänä ja vilja jää kuivauksen jälkeen varastoon viljaliikkeen omistukseen.

Viljaliike vastaa kuivauksen jälkeen mm. seuraavista kustannuksista:

Varastointi

0,94 €/tn/kk

Lähetys

Lastaus autoon ja näytteenotto 3,21 €/tn

Rahti

Käyttökohteeseen tai satamaan sopimus-/ tapauskohtainen