Loimaan suursiilojen LOI321 – LOI338 (7176 m3 12 kpl ja 8701 m3 6 kpl) hinnoittelua muutetaan 1.7.2021 alkaen.

Loimaalla on yksittäisistä siiloista krooninen pula, vaikka tonnimääräisesti tilaa olisi runsaasti. Siiloston täyttöaste jää hyvin alhaiseksi. 18 suursiiloa ovat 70 % Loimaan siiloston kapasiteetista.

Yksittäinen suursiilo vuokrataan 1.7.2021 alkaen 12 kuukauden jaksoksi hintaan 18 000 €. Vuokra laskutetaan kuukausittain tasaerinä.

Viljava toimii siilojen vuokrauksessa kilpailuneutraalisti.

Kehittääkseen Naantalin viljaterminaalin toimintaa Loimaan suursiiloston kapasiteetti 120 000 tonnia pyritään osittain integroimaan Naantalin toimintaan.

Viljan non-stop siirto ilman vastaanottoanalyysiä ja vastaanottopunnitusta Loimaalta Naantaliin hinnoitellaan erillisesti.

Em. toimenpiteillä asiakkaille tarjotaan kustannustehokasta varastotilaa isompien volyymien (esim. huoltovarmuusviljan) varastointiin. Lisäksi Naantalin ajoittaista tiukkuutta varastotilasta saadaan lievitettyä tekemällä Loimaasta Naantalin satelliitti.

Lisätietoja Jorma Ruha, jorma.ruha@suomenviljava.fi , 0400 422 596