Suomen Viljava Oy tekee merkittäviä tehostamisinvestointeja Rauman varastollaan vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin. Vanha vuodelta 1959 oleva laivalastain korvataan uudella lähes kolme kertaa tehokkaammalla lastaimella. Saksalaisen lastainvalmistajan Neueron laivalastaimen teho on huikeat 500 tonnia kauraa tunnissa eli yli 100 hehtaarin kaurat siirtyvät laivaan todella hetkessä.

Viljavan Rauman varaston kautta kulkee noin puolet Suomen kauranviennistä. Lisäksi Raumalla käsitellään myös muita viljoja. Rauman laivaväylän syventäminen 12 metriin on valmis kuluvan vuoden lopussa, minkä jälkeen suuremmatkin laivat pääsevät sujuvasti Rauman satamaan. Uusi laivalastain mahdollistaa Handy-luokan laivojen eli 25 000- 35 000 tonnin laivojen tehokkaan lastaamisen. Asiakkaille tulee merkittäviä kustannussäästöjä lastauksen tehostumisen myötä. Viljan vienti sekä viljatuotteina että viljana on tärkeää suomalaisen viljaketjun tulevaisuudelle. Tehokkaat satamatoiminnot luovat pohjan kannattavalla vientitoiminnalle.

Viime syksynä asennettiin laivalastaimelle siilostosta viljaa siirtävä tehokkaampi kuljetinlinja ns. rantakuljetin vastaamaan laivalastaimen tehoa. Toukokuussa aloitettiin laivalastaimen asennustyöt. Laivalastain oli käyttövalmiina elokuun alussa, jolloin aloitettiin Viljavan henkilöstön perehdytys uuteen työvälineeseen. Kokonaisuudessaan investoinnit maksavat noin 2,5 miljoonaa euroa. Molemmissa investoinneissa pääurakoitsijana toimi raumalainen Jakaja Oy. Kun asennustyöt tehtiin kotimaisin voimin, kotimaisuusaste lähentelee 50 prosenttia, vaikka itse lastain tuleekin Saksasta.

”Neueron laivalastain on uuden sukupolven teknologiaa. Siinä yhdistyvät tehokkuus, käsiteltävyys ja ympäristöasiat” sanoo toimitusjohtaja Pasi Lähdetie. Laivalastaimen ulottuvuus on laaja ja suurinkin laiva saadaan lastattua laivaa siirtämättä lastattua. Lastaimen liikuttelua laiturikiskoilla ja kytkeminen kuljetinlinjastoon on lähes automaattista. Nerokas lastausputki vähentää pölyn muodostuksen lastauksessa minimiin.