Satonäkymät

Suomessa kylvöt saatiin tehtyä kesäkuun alkuun mennessä kylvöjen ollessa jonkin verran myöhässä tavanomaisesta kylvöajasta. Sääolojen puolesta Suomi on kaksijakoinen. Etelässä kuivuuden on kerrottu hidastavan kasvua monella alueella ja vaikuttavan jo satopotentiaaliin. Pohjoisessa kasvustojen tilanne on pääsääntöisesti hyvä ja paikoin jopa erinomainen. Myöhemmin kylvetyillä aloilla itäminen ja orastuminen on ollut epätasaista. Myös Euroopan alueella kuivuus on verottamassa satoja.

Hinnastot

Yleisiin toimitusehtoihin ei tehty tänä vuonna muutoksia. Palveluhinnat satovuodelle 2023 / 24 on päivitetty ja palveluhintoja korotettiin keskimäärin noin 5,8 prosentilla 1.7.2023 alkaen. Viljojen käsittelyn hinnat nousevat 6,9 %. Energian hinnan tasoittumisen myötä sähkölisä poistuu toistaiseksi. Monet muut kustannuserät ovat edelleen nousseet yleisen kehityksen mukaisesti ja niiden vaikutus on siirretty hintoihin. Myös laitteiden uusintainvestointien ja kattavan kunnossapidon kautta kohdistuu noussut kustannuspaine. Näköpiirissä on edelleen talouden tilanteeseen liittyviä hankalasti ennustettavia seikkoja, jolloin hintoihin kohdistuu edelleen nousupaineita. Mm. inflaatio on Suomen Pankin (SP) mukaan edelleen korkea ollen alkuvuonna reilusti yli 5 % (Tilastokeskus) ja SP:n ennusteen mukaan asettuu 5 % tasolle kuluvana vuonna.

Toimitusehtojen mukaan Viljava varaa oikeuden muuttaa hintoja, jos yleisessä kustannustasossa tai -rakenteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Samaten pidätetään lisäksi oikeus muuttaa hinnastoa, mikäli toimintaan kohdistuu merkittäviä / suoria / tms. viranomais- tai verotusteknisiä kustannuseriä.

Viljavan toiminta

Viljava kehittyy ja kaikkea toimintaa parannetaan auditointien, toimintamittarien, kokemuksen ja palautteen myötä. Kaikki päätoiminnot ovat laatujärjestelmän piirissä. Turvallisuus kokonaisuutena on ykkösasia ja sen vaalimiseen tehdään kaikki tarvittava hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Digipassin käyttö lisääntyy edelleen yleisen digitalisaation myötä. Viljavan vahva perusta on osaltaan turvata Suomen elintarvikeketjun toiminta myös poikkeusoloissa ja toiminta onkin yksi yhteiskuntamme huoltovarmuuden peruspilareista. osaava henkilöstö ja ketterä organisaatio, investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä kiinteistöihin unohtamatta säännöllistä jatkuvaa kunnossapitoa sekä monipuolinen palvelu- ja tuotekonsepti luovat vahvan pohjan Viljavan toiminnalle ja huoltovarmuudelle.