Tupakoinnin tiedetään olevan haitaksi terveydelle ja asian osalta on kampanjoitu jo pitkään mm. terveydenhuollon ja terveysviranomaisten taholta. Suomessa on menossa laaja kampanja – Savuton Suomi 2030, jonka myötä myös Suomen Viljavassa asia otettiin agendalle. Kampanjaa vie eteenpäin Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health), joka on vuonna 1989 perustettu valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija.

Lisätietoja: https://savutonsuomi.fi/kohti-savutonta-suomea/savuton-tyopaikka/

Tupakoinnin kieltäminen työpaikalla on yksi keino vähentää tupakointia. Savuton työympäristö suojaa myös tupakoimattomia passiiviselta tupakoinnilta. Ympäristön tupakansavulle altistuminen ja sen ehkäiseminen ovat merkittävä kansanterveydellinen asia. Tupakointi heikentää työntekijöiden työssä jaksamista ja aiheuttaa työantajalle ylimääräisiä kustannuksia.

Työpaikka on savuton:

  • Kun tupakointi, myös sähkötupakan käyttö, on kielletty kaikkialla työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämillä tavoilla.
  • Työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja ja mahdolliset tupakointipaikat on joko sijoitettu vähemmän näkyvästi ulos, riittävän kauaksi rakennuksesta siten, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin, tai poistettu kokonaan.
  • Tupakointi on kielletty työaikana eikä työaikana tapahtuvaa virallisten taukojen ulkopuolista tupakointia lasketa työajaksi.

Suomen Viljava on käsitellyt asian yt-toimikunnassaan ja päättänyt, että vuodesta 2023 alkaen Viljava on savuton työpaikka. Tästä annetaan tietoa asiakkaille ja kuljettajille hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta. Tupakointipaikat Suomen Viljavan varastoilta poistetaan.