Suomen Viljava Oy:n yhtiökokous nimitti hallituksen jäsenet yhtiökokouksessa 7.3.2022. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Leena Laitinen ja varapuheenjohtajaksi Esko Pyykkönen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Anne Ilola, Kirsi Heinonen ja Tomi Järvenpää.