Edellytykset hyvään satoon – siiloihin tehdään tilaa 

Useamman heikomman satovuoden jälkeen pelloilla on potentiaali hyvään satoon. Syysviljat talvehtivat hyvin. Merkittävä osa kevätviljoista kylvettiin jo huhtikuun puolella. Jos heinäkuun sää on tavanomainen, sadonkorjuu voi alkaa elokuun alussa. Asiakkaiden kannalta tärkeimpiä asioita sadonkorjuuaikana on tehokas viljan vastaanotto sekä tilaa siilostoissa ottaa vastaan erilaatuisia viljoja.

Viljava on panostanut viljan autovastaanottokapasiteettiin. Tässä muutama esimerkki:

  • Naantalissa on käytännössä autovastaanottokapasiteetti lähes kaksinkertaistettu viime vuosien aikana. Teoreettisesti Naantalin vastaanottokapasiteetti on 1000 tonnia tunnissa eli 20 rekkaa tunnissa.
  • Loviisan vastaanottokapasiteetti on enemmän kuin kaksinkertaistettu. Näytteenottopaikkoja on kaksi. Siilostossa on kaksi 250 tonnin tuntikapasiteetin vastaanottolinjaa. Lisäksi ovat tasovarastojen vastaanottopaikat.
  • Kokemäellä on ns. siemensiiloston molempien vastaanottolinjojen tehot kaksinkertaistettu.

Vaikka varastoissa olisi tonnimääräisesti runsaasti tilaa, niin tyhjistä siiloista, joihin otetaan uuden sadon viljaa, on usein puutetta. Asiakkaiden kanssa yhteistyössä pyritään varmistamaan, että lähes tyhjiä ja hyvin vajaita siiloja olisi mahdollisimman vähän sadonkorjuukauden alussa. Hinnnoittelulla pyritään osaltaan ohjaamaan siilojen mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Lisäksi Viljava on rakentanut lisää varastokapasiteettia Loviisaan, jotta suuremmilla Handy-luokan laivoilla vienti olisi sujuvaa.

Ajankohtaisia asioita alkavalle satovuodelle

Ennakkonäytteitä analysoidaan perinteiseen tapaan kattavasti Viljavan varastoilla sadonkorjuuaikana 1.8. – 15.10.2019. Varastot ovat Koria, Turenki, Ylivieska, Seinäjoki, Kokemäki, Loimaa, Perniö ja Mustio.

Yleisiä toimitusehtoja sekä palveluhintoja satovuodelle 2019 / 20 on tarkennettu. Palveluhintoja nostettiin keskimäärin noin kahdella prosentilla.

Naantalin ja Loviisan varastoilla aamun ensimmäisen tunnin vastaanottoajat ovat vain rehuohralle ja -vehnälle. Näiden viljojen analysointi kestää vain muutaman minuutin. Tämä tehostaa päivän alkuun lähtöä. Lisäksi pyritään vastaanotossa ajoittamaan saman asiakkaan samanlaatuiset viljat peräkkäin, jotta ns. kelkan siirtoja tulee vähemmän. Näillä toimenpiteillä saadaan lisättyä päivittäisiä vastaanottomääriä merkittävästi ja viljaliikenne tehostuu. Myös muilla varastoilla toimintaprosesseja kehittämällä pyritään lisäämään päivittäisiä vastaanottomääriä.

Loviisassa mallasohran vastaanotto aloitetaan aikaisintaan 1.1.2020.

Kokemäen ns. siemensiilostossa siirrytään kuutio- ja tonnihinnoitteluyhdistelmään 1.1.2020.

Kouvolassa ei kuivata eikä varastoida viljaa.

Luomuviljaa otetaan vastaan Hämeenlinnan ja Kokemäen varastoilla sekä Rauman ja Helsingin satamavarastoissa.

Erityiset huomioitavat asiat luomuviljan käsittelyssä ja varastoinnissa vientisatamassa.

Luomuviljan varastointi varastossa, jossa varastoidaan samanaikaisesesti tavanomaista viljaa, jos joudutaan tekemään fumigointitoimenpiteitä tavanomaiselle viljalle.

  1. Viljavalla on toimintaohjeet pyretroidivalmisteiden käytössä varastotilojen pintojen yleisdesinfioinnista (sumutus). Ohjeiden mukaan toimittaessa kontaminaatioriski on hyvin pieni.
  2. Fumigointiaine (kaasu) voi kulkeutua siiloston sisällä tavanomaista viljaa fumigoitaessa luomuviljasiilostoon. Siiloston yläkannen ja siilon seinän välissä on muutaman sentin väli. Tässä ei voida olla täysin varmoja, etteikö fumigontiaine voisi kulkeutua siilojen välillä.
  3. Lisäksi esim. Raumalla on ketjukuljettimet, joita ei ilman laitteiden purkamista saada täysin puhtaaksi viljasta. Viljava ajaa kuljetinlinjat ns. konepuhtaiksi ennen luomuviljaa. Toisin sanoen käyttää kuljettimia tyhjänä pidemmän aikaa ennen luomuviljan käsittelyä. Luomuviljaa käsiteltäessä tavanomaisen viljan kanssa samoilla kuljettimilla ei voida olla täysin varmoja, etteikö pieniä määriä tavanomaista viljaa voisi joutua luomuviljan joukkoon.

Rauma on Viljavan ainoa satamasiilosto, jota on mahdollista käyttää luomukauran vientiin. Em. riskien minimoimiseksi Raumalla voidaan  tehdä erityistoimenpiteitä seuraavan toimintamallin mukaisesti kontaminaatioriskien minimoimiseksi:

  1. Luomukaura varastoidaan siilostossa, (joko vanha tai uusi puoli), jossa ei ole ja johon ei oteta tuontiviljaa.
  2. Luomukauran vastaanotossa otetaan ns. kokonaisia päiviä eli vastaanottopäivänä, (ja/tai usemapana peräkkäin), otetaan käytettävällä vastaanottolinjalla vain luomukauraa. Mahdollisen kontaminaation minimoimiseksi voi olla tarkoituksenmukaista ottaa ensimmäinen 5 – 10 tonnia tavanomaisen kauran siiloon.
  3. Luomukauralaivaa lastattaessa ajetaan ensimmäinen 5 – 10 tonnia ns. puhdistusajona takaisin siilostoon ja ohjataan tavanomaiseksi kauraksi.