Helsingin varastolla korvataan kivihiilellä tuotettua sähköä auringon voimalla. Käyttöön otettava n. 50 kWp aurinkopaneelisto tuottaa merkittävän osan varaston sähkön perustarpeesta. Varaston toimistosiiven huopakatto uusittiin toukokuussa ja sen jälkeen asennettiin aurinkopaneelit. Solnet Oy teki työn turn-key urakkana.

Viljava panostaa uusiutuvan energian käyttöön. Korian viljan pölyä hyödyntävä lämpölaitos otettiin käyttöön vuonna 2016. Lisäksi energiatehokkuuteen kiinnitetään erityistä humiota. Vuodesta 2015 Viljavan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet kolmanneksen.