Viljavan vuosikertomus vuodelta 2018 on julkaistu.