Investoinneilla parempaa asiakaspalvelua

Viljavan vuonna 2015 alkanut kolmivuotinen investointiohjelma alkaa olla valmis. Investoinneilla on kehitetty asiakkaille tärkeitä, palvelua parantavia asioita, kuten autovastaanottoa, laivalastausta ja satamavarastointikapasiteettia sekä viljan kuivausta.

Naantalissa autovastaanottokapasiteetti on kaksinkertaistettu uusimalla esipuhdistimet sekä ottamalla käyttöön yksi uusi autovastaanottolinja.

Raumalla laivalastausteho on kaksinkertaistettu uuden laivalastaimen ansiosta.

Loviisassa on varastointikapasiteetti lähes kaksinkertaistettu rakentamalla tasovarastoja ja lisäksi rakennettiin siilostoon toinen autovastaanottopiste.

Kokemäelle siirrettiin Seinäjoen kuivuri sekä kaksinkertaistettiin ns. siemensiiloston kuljetintehot.

Korialla rakennettiin viljapölyä käyttävä lämpölaitos korvaamaan maakaasua viljankuivauksessa.

Lisäksi kaikilla varastoilla on tehty erilaisia pienempiä investointeja ja muita kehittämistoimenpiteitä asiakaspalvelua parantamaan.

 

Sadonkorjuukauden asioita

Ennakkonäytteitä analysoidaan perinteiseen tapaan kattavasti Viljavan varastoilla sadonkorjuuaikana 1.8. – 15.10.2018. Varastot ovat Koria, Turenki, Ylivieska, Seinäjoki, Kokemäki, Loimaa, Perniö ja Mustio.

Yleisiä toimitusehtoja sekä palveluhintoja satovuodella 2018/2019 on tarkennettu. Palveluhintoja korotettiin keskimäärin vajaalla puolellatoista prosentilla.

Luomuviljaa otetaan vastaan Hämeenlinnan ja Kokemäen varastoilla sekä Rauman ja Helsingin satamavarastoissa.

Naantalin varastolla jatketaan käytäntöä, jossa aamun ensimmäisen tunnin vastaanottoajat ovat vain rehuohralle ja -vehnälle. Näiden viljojen analysointi kestää vain muutaman minuutin. Tämä tehostaa päivän alkuun lähtöä. Lisäksi pyritään vastaanotossa ajoittamaan saman asiakkaan samanlaatuiset viljat peräkkäin, jotta ns. kelkan siirtoja tulee vähemmän. Näillä toimenpiteillä saadaan lisättyä päivittäisiä vastaanottomääriä merkittävästi ja viljaliikenne tehostuu.

Myös muilla varastoilla toimintaprosesseja kehittämällä pyritään lisäämään päivittäisiä vastaanottomääriä.