Asiakkaat tyytyväisiä Viljavan varastojen toimintaan – parannettavaa toki edelleen on

Viljava kysyi asiakkailtaan marraskuussa 2017 miten he kokevat Viljavan toiminnan merkityksen liiketoimintansa kannalta ja miten Viljava on kyennyt vastaamaan asiakkaiden odotuksiin. Vastausprosentti asiakastyytyväisyyskyselyssä oli hyvä 84 %. Kiitos asiakkaille aktiivisesta vastaamisesta sekä rakentavista kommenteista.

 

          Tutkimuksen keskeiset tulokset

36 %      vastaajista kokee Suomen Viljavan toiminnan parantuneen viiemeisen vuoden aikana (2016: 27 %).

 20 %      arvioi yhteistyön Suomen Viljavan kanssa kasvavan seuraavan vuoden aikana (2016: 16 %).

15 %      pitää Suomen Viljavaa aktiivisesti toimintaansa kehittävänä ja innovatiivisia ratkaisuja käyttöönottavana toimijana (2016: 12 %).

33 %      Suomen Viljavan NPS (2016: 28). 39 % vastaajista antoi suosittelutodennäköisyydestä arvosanaksi 9 tai 10.

81 %      piti melko tai erittäin tärkeänä palveluna sitä, että tieto kulkee digitaalisesti ilman papereita viljan toimitusketjussa.

  78 %      arvioi oman organisaationsa valmiudet digitaaliseen (paperittomaan) viljan toimitusketjuun siirtymiseen melko tai erittäin hyväksi.

 

Asiakkaat pitävät tärkeinä yrityksen osalta mm. palvelujen luotettavuutta, yhteistyön sujuvuutta ja helppoutta, laskutuksen oikeellisuutta, raportointia sekä automaattista tietojen siirtoa ja tiedottamista. Viljavaa ei pidetä erityisen innovatiivisena ja toimintaansa kehittävänä toimijana.

Varastojen osalta tärkeitä asioita ovat mm. henkilöstön tavoitettavuus, palveluasenne, asiantuntemus, ratkaisukeskeisyys sekä varastointipalvelut. Ajanvarausjärjestelmässä asiakkaat toivovat pidemmälle ulottuvaa aikaikkunaa. Satamavarastoissa on tehty ja tehdään investointeja sekä muita parannuksia, jotta laivaliikenteen (laivalastaus ja –purku) autovastaanotolle aiheuttamaa haittaa saadaan vähennettyä.

Niin sanotulla kuiluanalyysillä verrattiin yksittäisen tekijän merkitystä asiakkaalle sekä sitä miten Viljava on onnistunut kyseisessä asiassa. Tämä on erinomaisen havainnollinen menetelmä arvioida kehittämisen painopisteitä. Viljavan vuoden 2018 painopisteitä ovat asiakasviestintä, raportoinnin uudistaminen ja digitalisaation entistä laajempi hyödyntäminen yhdessä asiakkaiden kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostetaan. Viime vuonna kaikki varastoilla työskentelevät suorittivat analyysitutkinnon. Jokaiselle viljavalaiselle tehdään vuoden 2018 alussa osaamiskartoitus, jonka pohjalta tarvittava osaamisen kehittäminen saadaan paremmin kohdistettua. Esimiehet ovat olleet Deeplead –koulutuksessa vuosina 2016 ja 2017, jotta Viljavassa muutosprosessi on saatu ja saadaan vietyä mahdollisimman sujuvasti läpi. Tänä keväänä koulutus laajennetaan myös varastotyöntekijöille.