Viljava teki yhdessä Innolinkin kanssa vuotuisen asiakastyytyväisyystutkimuksen marraskuussa. Vastausprosentti oli korkea 84 prosenttia.

Asiakkaat pitävät Viljavan varastojen palvelutasoa yleisesti hyvänä. Asiakkaille tärkeitä asioita ovat henkilöstön tavoitettavuus ja asiantuntemus sekä palveluasenne. Näissä asioissa Viljavan henkilöstö on onnistunut hyvin. Varastokohtaisia eroja on jonkin verran. Asiakkaiden mielestä eniten kehittämistä on analyysipalveluissa ja varastointipalveluissa. Erityisesti Loviisan varastointipalveluissa nähtiin kehittämistarpeita.

Asiakkailta kysyttiin siirtymisestä paperittomaan digitaaliseen viljan toimitusketjuun. Tiedon kulku digitaalisesti koettiin tärkeäksi ja valmiudet siirtymisessä paperittomaan dititaaliseen toimitusketjuun ovat hyvät parin vuoden aikajänteellä.

Kiitos kaikille vastanneille antamastanne palautteesta. Se on erittäin tärkeää ja hyödyllistä toimintamme kehittämisessä.