Yritysvastuuraportti

Suomen Viljava Oy käyttää yritysvastuun raportoinnissaan viitekehyksenä Valtioneuvoston periaatepäätöksen (3.11.2011) mukaista yritysvastuun raportointimallia listaamattomille valtio-omisteisille yhtiöille.

Suomen Viljava Oy:n hallitus käsitteli vuoden 2016 yritysvastuuraportin kokouksessaan 21.3.2017.

Yritysvastuuraportti 2016