Hallintotapa 

Suomen Viljava Oy pyrkii kaikessa hallinnossaan avoimuuteen, läpinäkyvyyteen, hyvän hallintotavan edistämiseen ja hyvään tiedonkulkuun organisaation sisällä.

Oheisesta linkistä  löydät Suomen Viljava Oy:n noudattaman hallintotavan kuvauksen.