Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous valitsi 27.3.2017 pitämässään kokouksenssa hallituksen jäsenet:

Puheenjohtaja Petri Alava
Varapuheenjohtaja Esko Pyykkönen
Thomas Isaksson
Helena Tammi
Tanja Viljanen