EU:n asettamat raja-arvot viljojen toksiinipitoisuudelle T-2 / HT-2 voimaan 1.7.2024 – Analyysipalvelujen tilanne Viljavan vastaanottopisteissä

EU on asettanut enimmäisraja-arvon viljojen T-2 / HT-2 toksiinille ja päätös astui voimaan 1.7.2024 alkaen. Pyrkimyksemme on, että Suomen Viljava pystyy tekemään varastoillaan T-2/HT-2 analyysejä 1.8 lähtien.

Raja-arvo määrittää viljojen elintarvikekelpoisuuden. T-2/HT-2 toksiinipitoisuus analysoidaan kuormanäytteestä viljakuormien vastaanotossa, samoin kuin nyt  jo tehdään DON-toksiinin kanssa.

Analysointiin on käytössä 2 pikamittausmenetelmää:  Rida Smart Box ja uutena pikamittausmenetelmänä otamme käyttöön Neogen Raptor – laitteen Loviisan, Naantalin, Rauman ja Turengin varastoillamme. Molemmilla menetelmillä voidaan tehdä sekä DON, että T-2/HT-2 pika-analyysit kaikille muille viljoille paitsi rukiille.

  • Rukiin T-2/HT-2 analyysit tehdään aina Rida Smart boxilla, koska Neogen Raptor ei tarjoa rukiille pikamittausmenetelmää.
  • Smart boxilla ei pystytä mittaamaan rukiilla alle <200 ug/kg meneviä tuloksia eli emme pysty mittamaan lähellä rukiin raja-arvoa, joka on 50 ug/kg.
  • Muuta huomioitavaa Yksikkönä DON-mittauksessa käytetään mg/kg (ppm). Yksikkönä T-2/HT-2 mittauksessa käytetään ug/kg (ppb).
  • Rida Smart boxinvalmistajan antama tulosten tarkkuus/virhemarginaali on +/- 30 %. Neogen Raptorilla on vastaava (selvitämme).

Pyydämme asiakkaitamme ottamaan huomioon nämä asiat vastaanotto-ohjeissaan! 

  • Lisätietoa Neogen Raptor ja Reveal Q+Max testikitit:

T-2/HT-2 pika-analyysi: Laite mittaa välillä  50 – 3000 ug/kg. (Ei ruis)
Jos näytteen  tulos ylittää 500 ug/kg vaatii laite laimennoksen tekemistä ja uudelleen mittausta.

DON pika-analyysi: Laite mittaa välillä 0,3 – 30 mg/kg.
Jos näytteen  tulos ylittää 6 mg/kg vaatii laite laimennoksen tekemistä ja uudelleen mittausta.

  • Lisätietoa Rida Smart Box ja Rida quick RQS ECO testikitit:

T-2/HT-2 pika-analyysi: Laite mittaa välillä  50 – 10 000 ug/kg. (Ruis 200-10 000 ug/kg)
Jos näytteen  tulos ylittää 1000 ug/kg vaatii laite laimennoksen tekemistä ja uudelleen mittausta.

DON pika-analyysi: Laite mittaa välillä 0,25 –50 mg/kg.
Jos näytteen  tulos ylittää 7,5 mg/kg vaatii laite laimennoksen tekemistä ja uudelleen mittausta.  

Vilja-ala on uuden analyysivaatimuksen myötä uudessa tilanteessa.  Varaudumme Suomen Viljavan varastoilla juuri nyt tehokkaammin laboratoriolaittein, uusin työohjein ja kouluttamalla henkilöstöämme. Kehitämme myös parhaillaan käytössä olevaa analyysimenetelmää meidän tarpeeseemme sopivaksi. Olemme myös tehneet pienimuotoisesti eri menetelmien vertailua ja jatkamme tätä työtä analyysimenetelmien vertailuryhmässä asiakkaidemme kanssa. Toivomme, että saaduilla tiedoilla ja kokemuksella on hyötyä koko vilja-alalle jatkossa. Toivomme asiakkailtamme yhteistyötä ja avointa viestintää ensi syksyn satokaudella!