Satonäkymät

Suomessa kylvöt saatiin tehtyä pääosin toukokuun aikana ja kylvökausi oli yhtenäinen. Kuiva sää vaikeutti viljelykasvien alkuun lähtöä ja aiheutti itämiseen epätasaisuutta. Monin paikoin oli hyvin kuivaa ja käytännössä alkukasvukausi oli sateeton. Alueellisia eroja aiheutti sateiden kuuroluonteisuus. Paikoitellen ilmenneet ukkoskuurot aiheuttivat myös tuhoa. Satonäkyvät ovat kuitenkin edelleen varsin kohtuulliset.

 

Hinnastot

Palveluhinnat satovuodelle 2024 / 25 on päivitetty ja palveluhintoja korotetaan keskimäärin noin 3 prosentilla 1.7.2024 alkaen. Viljojen käsittelyn hinnat nousevat 3,0 %, viljankuivauksen 5,0 %, lajikkeellisen viljan vastaanotto 6,0 % ja Kotkan käsittelyveloitukset 5,0 %. Monet kustannuserät ml. palkat, alihankinnat ja materiaalit ovat edelleen nousseet ja niiden vaikutus on siirretty hintoihin. Myös laitteiden uusintainvestointien, kattavan kunnossapidon ja kehityspanosten kautta kohdistuu noussut kustannuspaine. Käsittelymäärien ja systemaattisen eliniän hallinnan myötä kunnossapitomäärät ovat kasvaneet.

Inflaatio on Suomen Pankin (SP) mukaan tasoittunut ja alkuvuoden 3 % tasolta on tultu noin 2 % tasolle vuosimuutoksessa (Tilastokeskus). SP:n keväisen ennusteen mukaan inflaatio vuodelle 2025 on 1,4 %.

Toimitusehtojen mukaan Viljava varaa oikeuden muuttaa hintoja, jos yleisessä kustannustasossa tai -rakenteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Kuluvana vuonna toimitusehtoihin ei ole tullut muutoksia. Viljava pidättää oikeuden muuttaa hinnastoa, mikäli toimintaan kohdistuu merkittäviä/suoria/tms. viranomais- tai verotusteknisiä kustannuseriä.

 

Viljavan toiminta

Viljava panostaa jatkuvaan kehittymiseen. Auditointien, toimintamittarien, kokemuksen ja palautteen kautta toimintaa viedään eteenpäin. Henkilöstö on toiminnassa keskeisessä asemassa, sen ammattitaitoa vaalitaan kattavalla koulutuksella sekä rekrytoimalla ennakkoon eläköitymisohjelman mukaisesti.

Turvallisuus kokonaisuutena – aina työturvallisuudesta elintarviketurvallisuuteen asti – on toiminnan ykkösasia ja sen vaalimiseen tehdään kaikki tarvittava hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Myös tietoturvan osalta on tehty ajan vaatimusten mukaisia toimia. Digipassin käytön lisäämiseen kannustetaan ja panostetaan. Viljavan vahva perusta on osaltaan turvata Suomen elintarvikeketjun toiminta myös poikkeusoloissa ja toiminta onkin yksi yhteiskuntamme huoltovarmuuden peruspilareista. Osaava henkilöstö ja ketterä organisaatio, investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä kiinteistöihin unohtamatta säännöllistä jatkuvaa kunnossapitoa sekä monipuolinen palvelu- ja tuotekonsepti luovat vahvan pohjan Viljavan toiminnalle ja huoltovarmuudelle.