Aiemmin kuluvana vuonna ilmoitimme kuivauspalvelua käyttäville asiakkaillemme palvelun muutoksista sekä siitä, että Kokemäen kuivauspalvelua ei tuotettaisi enää vuonna 2023.

Viljava arvioi asiaa kuluneen syksyn jälkeen uudelleen sekä muuttuneen maailman tilanteen myötä ja päätti, että Kokemäen varaston kuivaustoiminnan lakkautuspäätös perutaan toistaiseksi. Kuivauspalvelu jatkuu toistaiseksi viljojen osalta kuten 2022 tehtiin.

Päätöksen perusteena on mm. huoltovarmuuskuvan muuttuminen ja yhteiskuntavastuun kantaminen maatalouden kannattavuuden ahdinkotilanteessa.

Kuivaustoiminnan kannattavuutta saatiin myös parannusta toiminnan kehittämisen myötä (keskityttiin viljaan). Osansa kannattavuuteen toi myös kohtuullinen kuivausmäärä hyvän satovuoden myötä.

Muilla toimipaikoilla ei muutoksia.

Yleistä

Kuivauskustannuksissa useat kustannuserät ovat nousseet voimakkaasti kuluvan vuoden aikana. Kustannusten nousun vaikutukset otetaan huomioon kuivauspalvelun hinnoittelussa normaalisti, hinnastomuutoksista tiedotetaan aina erikseen.