Satonäkymät

Suomessa kylvöt saatiin tehtyä kesäkuun alkuun mennessä kylvöjen ollessa noin 1-2 viikkoa myöhässä tavanomaisesta kylvöajasta. Tämä tarkoittaa myöhäisempää sadonkorjuuta. Kasvukausi on lähtenyt muutoin hyvin käyntiin ja lähtökohdat hyvälle sadolle ovat olemassa.

Kotimaassa Luke julkaisi ennakolliset kylvöalat juhannusviikolla. Vilja-ala pysyi viimevuotisella tasolla. Vehnää on enemmän kylvössä, kauraa saman verran kuin vuosi sitten ja ohraa hieman vähemmän. Ruista on talven jälkeen jäänyt hieman suurempi pinta-ala kuin vuosi sitten. Syysvehnät kohtasivat laajasti talvituhon. Ensimmäisen puolivirallisen Proagrian satoennusteen mukaan Suomen viljasato olisi tänä vuonna 3,2 miljoonaa tonnia.

Hinnastot

Yleisiä toimitusehtoja sekä palveluhintoja satovuodelle 2022 / 23 on päivitetty. Palveluhintoja korotettiin keskimäärin noin 4,5 prosentilla 1.7.2022 alkaen. Monet kustannuserät kuten energia ja materiaalit ovat nousseet huomattavasti kuluvan vuoden aikana ja niiden vaikutus on siirretty hintoihin. Myös laitteiden uusintainvestointien ja kattavan kunnossapidon kautta kohdistuu noussut kustannuspaine. Näköpiirissä on edelleen talouden tilanteeseen liittyviä vaikeasti ennustettavia seikkoja, jolloin hintoihin kohdistuu edelleen nousupaineita. Mm. inflaatio on pitkän tasaisen jakson jälkeen noussut voimakkaasti. Toimitusehtojen mukaan Viljava varaa oikeuden muuttaa hintoja, jos yleisessä kustannustasossa tai –rakenteessa tapahtuu oleellisia muutoksia. Samaten pidätetään lisäksi oikeus muuttaa hinnastoa, mikäli toimintaan kohdistuu merkittäviä/suoria/tms. viranomais- tai verotusteknisiä kustannuseriä.

Viljavan toiminta

Viljava toimii jatkuvan kehittämisen periaatteella, jolloin toimintaa parannetaan auditointien, toimintamittarien, kokemuksen ja palautteen myötä. Laatutoiminta on kattavaa ja kaikki päätoiminnot ovat laatujärjestelmän piirissä. Turvallisuus kokonaisuutena on ykkösasia ja sen vaalimiseen tehdään kaikki tarvittava hyvässä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Digipassin käyttö lisääntyy edelleen yleisen digitalisaation myötä. Palveluvalikoimaa joudutaan karsimaan viljankuvauksen osalta kannattamattomana mm. Kokemäen toimipisteessä, kuluva vuosi on viimeinen siellä kuivauksen osalta. Viljavan vahva perusta on osaltaan turvata Suomen elintarvikeketjun toiminta myös poikkeusoloissa ja se on noussut entistä vahvemmin esiin kuluvan kevään aikana. Osaava henkilöstö ja ketterä organisaatio, investoinnit koneisiin ja laitteisiin sekä kiinteistöihin unohtamatta säännöllistä jatkuvaa kunnossapitoa sekä monipuolinen palvelu- ja tuotekonsepti luovat vahvan pohjan Viljavan toiminnalle ja huoltovarmuudelle.