Tammikuussa 2022 aloitti Viljavassa varastointiliiketoiminnan johtajana DI Ari Anttila.  Hän vastaa Viljavan viljan ja muiden agribulk-tuotteiden käsittelyyn ja varastointiin liittyvien toimintojen operoinnista sekä palvelujen myynnistä. Ari toimii varastoesimiesten esimiehenä. Arin yhteystiedot kuten muidenkin viljavalaisten löytyvät osoitteesta https://www.suomenviljava.fi/yhteystiedot/