Hankkija / Movere ottaa maanantaina 15.11.2021 käyttöön Suomen Viljavan uudistetun Ajanvarausohjelmiston Asiakasrajapinnan. Rajapinnan käyttöönotto tehostaa viljan vastaanotto-dokumentaation siirtymää digiaikaan, joka alkoi Viljavalla vuoden päivät sitten.

Digipassin käyttö on kuljetusliikkeen ja viljelijän kannalta helppoa. Molemmille tulee kuorman toimitusta edeltävänä iltana tekstiviesti, jossa on linkki Viljavan Digipassi-järjestelmään. Kumpikin osapuoli täyttää omalta osaltaan tarvittavat tiedot järjestelmään, kätevästi vaikkapa kotisohvalla ja ”se on siinä”.

Digitaalista viljapassia eli Digipassia on pilotoitu kuluvan vuoden ajan yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Teknistä kehitystyötä on tehty Viljavan Ajanvarausohjelmiston Asiakasrajapintaan ja muutoksia kaikkien osapuolten tietojärjestelmiin ja toimintatapoihin. Lisäksi henkilöstöä on perehdytetty Digipassin käyttöön. Pilotoinnissa mukana olleet toimijat ovat olleet tyytyväisiä, kun päästään papereista eroon.