Kuorman päälle kiipeäminen Suomen Viljava Oy:n alueella

  1. Kuorman päällä kiipeily ja liikkuminen on kielletty ilman putoamissuojaimia.
  2. Säiliöautot käyttävät aina putoamissuojaukseen tarkoitettuja kaiteita. Kaiteet on oltava työskentelyn ajaksi aina lukittuja paikoilleen.
  3. Mikäli pakottavista syistä tai vahingon välttämiseksi on tarpeellista kuorman päällä liikkua, on se aina tehtävä kuorman keskellä. Liikkuminen lavarakenteiden reunoilla sekä ns. kuormapeitteen kannattimien päällä on aina kielletty. Liikkuminen kuorman päälle tapahtuu ajoneuvossa kiinteästi olevien kulkuteiden kautta. Tällöin on käytettävä aina suojakypärää sekä suojalaseja. Irtotikkaiden käyttö tähän tarkoitukseen on kielletty.
  4. Veivattavien kuormapeitteiden käyttö suoritetaan ajoneuvoihin suunnitelluilta kulkuteiltä, kuorman peittäminen tapahtuu näiltä kulkuteiltä tai kuormapeitteen vetolangalla maasta käsin.
  5. Ajoneuvot, joissa on kuorman päältä suoritettava kuorman peittely, kuorman peittelyyn vaaditaan aina auton rakenteelliset putoamissuojaimet ja kulkutiet työnsuorittajalle.
  6. Liikkuminen ajoneuvosta maahan sekä telineille aina kävellen. Hyppääminen rakenteelta toiselle on kielletty.