Digipassi laajasti käytössä jo sadonkorjuukautena

Kevään kylvöolosuhteet olivat haasteelliset. Kylvöjä tehtiin monissa vaiheissa sadejaksojen välissä. Ensimmäiset kylvöt tehtiin vapun tienoilla ja viimeisimmät vasta hieman ennen juhannusta. Yleensä pitkä kylvökausi tarkoittaa myös pitkää puintikautta. Syysviljojen ja -öljykasvien kasvustot ovat vahvoja ja niistä odotetaan hyvää satoa. Näillä näkymin kevätviljojen sadonkorjuun aloitus olisi keskimääräistä myöhäisempi ja sadonkorjuukaudesta tulisi pitkä. Ensimmäisten hyvin alustavien satoennusteiden mukaan viljasato olisi jäämässä jonkin verran viime vuotta ja selvästi pidemmän jakson keskimääräistä satoa pienemmäksi.

Viljava on panostanut ja panostaa palvelujensa kehittämiseen. Autovastaanottotehoja nostetaan, varastointikapasiteettia lisätään sekä auto- että laivalastausta tehostetaan. Korialla on autovastaanottotehot lähes kaksinkertaistettu, mikä mahdollistaa sen, että yhdellä kolmesta vastaanottolinjasta otetaan vastaan kuivaa viljaa sadonkorjuukautena. Loviisassa otetaan käyttöön elokuun alussa 2700 m2 lisää tasovarastotilaa, johon mahtuu lähes 6 000 tonnia viljaa. Näillä toimenpiteillä Kymenlaakson alueen viljamarkkinoiden toimintaa kehitetään entistä joustavammaksi.

Viljava on ottanut käyttöön Digipassin eli paperittoman viljan toimitusketjun. Ensimmäiset pilotoinnit tehtiin viime vuoden joulukuussa. Kokemuksia Digipassista on kerätty koko kevään ja hienosäätöjä on tehty asiakkailta ja kuljettajilta saatujen kokemusten pohjalta. Kuljettajat ovat olleet tyytyväisiä, kun paperisista viljalähetteistä ja -passeista luovutaan. Viljalähete/ -passi on kätevästi omassa älypuhelimessa aina mukana ja sen tietoja on kätevä päivittää. Useilla viljakaupan ja -logistiikan toimijoilla Digipassi on jo päivittäisessä käytössä.

Vaikka sadonkorjuun alkuun on vielä aikaa yli kuukausi, on tärkeää käydä yhteistyössä läpi siilotilanne ja järjestää tilaa uutta satoa varten. Usein tilanne on sen tyyppinen, että tilaa on, mutta siiloista on pulaa. Toisin sanoen varastoilla on runsaasti vajaita siiloja, mutta tyhjiä siiloja ei ensinkään. Ennakointi ennen sadonkorjuun alkua on ensiarvoisen tärkeää, ettei sadonkorjuuruuhkassa tarvitse tehdä siilosiirtoja ja vastaavia toimenpiteitä tilan järjestämiseksi.

Ajankohtaisia asioita alkavalle satovuodelle

Ennakkonäytteitä analysoidaan perinteiseen tapaan kattavasti Viljavan varastoilla sadonkorjuuaikana 1.8. – 15.10.2021. Varastot ovat Koria, Turenki, Ylivieska, Seinäjoki, Kokemäki, Loimaa, Perniö ja Mustio.

Yleisiä toimitusehtoja sekä palveluhintoja satovuodelle 2021 / 22 on tarkennettu. Palveluhintoja korotettiin keskimäärin noin 1,5 prosentilla. Sisämaan varastovuokrat pidetään nykyisellä tasolla lukuun ottamatta Loimaan suursiilostoa, joka integroidaan osaksi Naantalin siiloston toimintaa. Loimaan suursiiloston siilot vuokrataan 12 kuukauden jaksolle kiinteällä kuukausivuokralla. Lisäksi viljan siirto Loimaan suursiilostosta Naantaliin laivalastaukseen non-stoppina, ilman vastaanottoanalyysiä ja -punnitusta, hinnoitellaan erikseen.

Naantalin ja Loviisan varastoilla aamun ensimmäisen tunnin vastaanottoajat ovat vain rehuohralle ja -vehnälle. Näiden viljojen analysointi kestää vain muutaman minuutin. Tämä tehostaa päivän alkuun lähtöä. Lisäksi pyritään vastaanotossa ajoittamaan saman asiakkaan samanlaatuiset viljat peräkkäin jotta ns. kelkan siirtoja tulee vähemmän. Näillä toimenpiteillä saadaan lisättyä päivittäisiä vastaanottomääriä merkittävästi ja viljaliikenne tehostuu. Myös muilla varastoilla toimintaprosesseja kehittämällä pyritään lisäämään päivittäisiä vastaanottomääriä. Saman toimintamallin mukaan pyritään toimimaan myös muilla varastoilla sadonkorjuuaikana.

Loviisassa mallasohran vastaanotto aloitetaan aikaisintaan 1.4.2022.

Luomuviljaa otetaan vastaan Hämeenlinnan ja Kokemäen  varastoilla sekä Rauman satamaterminaalissa. Rauman satamaterminaalissa käsitellään tavanomaisia viljoja samoilla kuljetinlinjoilla kuin luomuviljoja. Luomuviljaa käsiteltäessä tavanomaisen viljan kanssa samoilla kuljettimilla ei voida olla täysin varmoja, etteikö pieniä määriä tavanomaista viljaa voisi joutua luomuviljan joukkoon.