Suomen Viljava Oy:n yhtiökokous nimitti hallituksen jäsenet yhtiökokouksessa 15.3.2021. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Petri Alava sekä varapuheenjohtajana Esko Pyykkönen. Muina hallituksen jäseninä jatkavat Tanja Viljanen, Anne Ilola ja Leena Laitinen.