Suomen Viljavan Ajanvaraus-palvelu on siirtynyt uuteen osoitteeseen https://varaus.suomenviljava.fi:8443. Uudessa versiossa on kentät kaikille vastaanottoa ja varastointia varten tarvittaville tiedoille, joista osa syötetään nykyisellään ajanvaraus-palvelussa, osa toimitetaan Viljavalle paperisella viljapassilla viljaerän mukana.

Uusi Ajanvaraus-palvelu mahdollistaa päästä – päähän digitaalisen vastaanottodokumentaation ja parantaa vastaanotettavien viljaerien laatutekijöiden dokumentointia – digitaalisessa muodossa. Uudistuksen myötä paperinen viljapassi jää aikanaan historiaan. Uusi ohjelmistoversio tukee luonnollisesti myös nykyistä prosessia paperisine viljapasseineen (vain selain-osoite muuttuu).