Pelloilla potentiaali hyvään satoon – tilaa siiloihin uutta satoa varten

Viime syksyn 2019 erinomainen sato toi tullessaan vilkkaan viljavuoden 2019 / 20 Viljavan sisämaan varastoissa ja satamaterminaaleissa useamman heikomman satovuoden jälkeen. Suuria Panamax-, Handymax- ja Handy -luokan laivoja vieraili satamissa hakemassa vehnää, ohraa ja kauraa. Viime vuosien investoinnit laivalastaukseen ja varastokapasiteetin lisäämiseen osoittivat tarpeellisuutensa.

Tämän kevään kylvöt ajoittuivat kolmelle kuukaudelle. Huhtikuussa päästiin aikaisin pelloille. Sen jälkeen tuli viileä ja epävakainen toukokuu. Kesäkuussa tehtiin viimeiset kylvöt. Tuleeko sadonkorjuusta yhtä pitkä kuin kevään toukotöistä, aika näyttää. Kasvustot pelloilla eivät ole kaikkialla Suomessa aivan viime vuoden luokkaa, mutta tässä vaiheessa vuotta pelloilla on potentiaali hyvään satoon.

Viljava panostaa perusasioiden kehittämiseen: autovastaanotto, varastokapasiteetti sekä auto- ja laivalastaus. Tänä vuonna autovastaanotossa nostetaan vastaanottokapasiteettia puolella Korialla uusimalla molemmat vastaanottolinjat sekä Seinäjoella rakennetaan uusi tasokuljetin siilostojen  välillä poistamaan pullonkauloja. Seinäjoella on työn alla parin tuhannen neliön tasovarasto. Kokemäellä jatkuu siemensiiloston kuljetinlinjojen tehostus. Lisäksi tehdään useita pienempiä ja suurempia parannuksia muillakin varastoilla.

Uuden sadon korjuun alkamiseen on aikaa runsas kuukausi. Nyt on tärkeää käydä yhteistyössä läpi siilotilanne ja järjestää tilaa uutta satoa varten. Usein tilanne on sen tyyppinen, että tilaa on, mutta siiloista on pulaa. Toisin sanoen varastoilla on runsaasti vajaita siiloja, mutta tyhjiä siiloja ei ensinkään. Ennakointi ennen sadonkorjuun alkua on ensiarvoisen tärkeää, ettei sadonkorjuuruuhkassa tarvitse tehdä siilosiirtoja ja vastaavia toimenpiteitä tilan järjestämiseksi.

Ajankohtaisia asioita alkavalle satovuodelle

Ennakkonäytteitä analysoidaan perinteiseen tapaan kattavasti Viljavan varastoilla sadonkorjuuaikana 1.8. – 15.10.2020. Varastot ovat Koria, Turenki, Ylivieska, Seinäjoki, Kokemäki, Loimaa, Perniö ja Mustio.

Yleisiä toimitusehtoja sekä palveluhintoja satovuodelle 2020 / 21 on tarkennettu. Palveluhintoja korotettiin keskimäärin noin 1,5 prosentilla.

Naantalin ja Loviisan varastoilla aamun ensimmäisen tunnin vastaanottoajat ovat vain rehuohralle ja -vehnälle. Näiden viljojen analysointi kestää vain muutaman minuutin. Tämä tehostaa päivän alkuun lähtöä. Lisäksi pyritään vastaanotossa ajoittamaan saman asiakkaan samanlaatuiset viljat peräkkäin jotta ns. kelkan siirtoja tulee vähemmän. Näillä toimenpiteillä saadaan lisättyä päivittäisiä vastaanottomääriä merkittävästi ja viljaliikenne tehostuu. Myös muilla varastoilla toimintaprosesseja kehittämällä pyritään lisäämään päivittäisiä vastaanottomääriä. Saman toimintamallin mukaan pyritään toimimaan myös muilla varastoilla sadonkorjuuaikana.

Loviisassa mallasohran vastaanotto aloitetaan aikaisintaan 1.1.2021.

Kouvolassa ei kuivata eikä varastoida viljaa.

Luomuviljaa otetaan vastaan Hämeenlinnan ja Kokemäen varstoilla sekä Rauman satamaterminaalissa. Rauman satamaterminaalissa käsitellään tavanomaisia viljoja samoilla kuljetinlinjoilla kuin luomuviljoja. Luomuviljaa käsiteltäessä tavanomaisen viljan kanssa samoilla kuljettimilla ei voida olla täysin varmoja, etteikö pieniä määriä tavanomaista viljaa voisi joutua luomuviljan joukkoon.

Varastotuholaisia on havaittu enemmän kotimaisessa viljassa. Leudot talvet sekä viljojen useampivuotinen varastointi lisäävät riskiä.