Suomen Viljavan juuret ulottuvat Suomen itsenäisyyden alkuun. Vuonna 1918 perustettiin Valtion Viljakonttori turvaamaan juuri itsenäistyneen Suomen oman viljatuotannon jakelusäännöstöä ja varastointia. Viljakonttorin tehtäviä jatkoi Valtion Viljavarasto aina Suomen EU-jäsenyyteen asti. Suomen Viljava Oy aloitti toimintansa nykyisellä nimellään vuonna 2002.

Vilja on ruokaketjun perusta. Viljan varastointi ja siihen liittyvä kuljetusketju ovat ratkaisevan tärkeitä koko maailman ruokahuollossa. Viljamarkkina on globaali. Maailman ruokahuolto elää lähes ”kädestä suuhun”. Satovuoden vaihteessa heinäkuun alussa maailman viljavarastot ovat muutaman kuukauden käyttöä vastaavat. Viljan logistisen ketjun saumaton toiminta on elimillinen osa sitä, että maailman kasvava väestö saa päivittäisen ruokansa.

Viljava on ollut koko itsenäisyyden ajan tärkeänä toimijana turvaamassa osaltaan itsenäisen Suomen ruokahuoltoa. Vuonna 1940 lentopommi osui Seinäjoen siilostoon. Erään alasammutun vihollislentäjän taskusta löytyi kartta, johon Seinäjoen varasto oli merkitty yhdeksi kohteeksi. Sadan vuoden aikana on rakennettu laaja viljavarastoverkosto, joka kattaa ns. Vilja-Suomen. Samaan aikaan on kehittynyt valtava osaaminen viljan varastoinnista ja käsittelystä.

Suomen ruokaketjun toimintaympäristö on muuttunut 100 vuoden aikana. Samoin on muuttunut viljakauppa ja viljan varastointi sekä logistiikka. Viljava on elänyt ajassa katse eteenpäin suunnattuna ja kehittänyt toimintaansa asiakkaiden odotusten ja tarpeiden mukaisesti. Kehittämisen painopistealueita ovat satamissa viljan tuonti- ja vientitoimintojen tehostaminen, sivujakeiden (viljapöly) käyttö energiatuotannossa, olemassa olevan varastointikapasiteetin hyödyntäminen kiertotaloustuotteiden varastoinnissa sekä kasviproteiini- ja kauratuotteiden tuotanto.

Viljavalaiset ovat ylpeitä yrityksen juurista. Samalla, kun panostetaan uuteen teknologiaan ja hyödynnetään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia, varmistetaan kokemuksen ja osaamisen siirtyminen yrityksen sisällä. 100 vuotta viljan käsittelyä ja varastointia: sillä perustalla on hyvä jatkaa.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pasi Lähdetie 050 360 90 75, pasi.lahdetie@suomenviljava.fi

Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan ja agri-bulk raaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys. Se tarjoaa varastointi- ja käsittelypalveluja sekä kotimaassa että vienti-, tuonti- ja transito-kaupassa toimiville yrityksille. Viljavan satamavarastoissa varastoidaan puolet ja käsitellään noin 80 % Viljavan volyymeista. Sisämaan varastot palvelevat kotimaan teollisuutta sekä toimivat ensisijaisina varastoina huoltovarmuusviljalle. Viljavalla on 19 toimipistettä 16 paikkakunnalla kattavasti eri puolilla Suomea. Viljavan varastojen kautta kulkee lähes puolet maamme kauppaan tulevasta viljasta. Naantalissa, Raumalla, Helsingissä, Loviisassa ja Kotkassa sijaitsevien satamavarastojen kautta kulkee suurin osa Suomen vienti- ja tuontiviljoista. Viljavalla on Korian, Kouvolan, Kokemäen ja Perniön varastojen yhteydessä käytössä suuritehoiset viljakuivurit. Suomen valtion omistamalla Viljavalla on kansallinen velvoite ja erityinen tehtävä osaltaan turvata kotimaisen elintarvikeketjun toiminta poikkeusoloissa. Lisätietoja yrityksen kotisivuilta www.suomenviljava.fi