Suomen Viljava Oy on yhdistänyt tilinpäätöksen toimintakertomuksen ja yhteiskuntavastuuraportin vuosikertomukseksi. Tällä pyritään selkeyttämään liiketoiminnan kokonaisuuden kuvaamista.

Linkki vuosikertomukseen