Viljava on julkaissut liiketoiminnan Yleiset Toimintaperiaatteet eli Code of Conduct.