Suomen Viljava Oy tehostaa viljojen kuivausta Kokemäellä. Viljan kuivauspalvelua on Kokemäellä tehty vuosikymmeniä. Vanha uskollisesti palvellut kuivuri korvataan suurtehokuivurilla, jolloin kuivauskapasiteetti käytännössä yli kaksinkertaistuu. Tavoitteena on kuivata vuosittain vähintään 6000 tonnia eli puolentoista tuhannen hehtaarin viljat sekä öljy- ja valkuaiskasvit syksyn aikana.

Suomalaisessa maataloudessa on meneillään suuri rakennemuutos. Maatilojen lukumäärä vähenee kiihtyvää vauhtia ja sen myötä toimintaansa kehittävien tilojen peltopinta-ala kasvaa sekä peltoa ostamalla että vuokraamalla. Toimintaansa kehittävillä maatiloilla on valtava investointitarve. Lisäksi tilat, jotka keskittyvät erikoiskasvien tuotantoon tai kotieläintuotantoon, viljan kuivaukseen ja varastointiin liittyvät investoinnit eivät ole monissa tapauksissa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia.

Suurtehokuivuri asennettiin vanhan siemenlaitoksen siiloston yhteyteen. Tuoreviljasiiloihin tehtiin laitteet, joilla vastaanotettu tuorevilja saadaan säilymään hyvälaatuisena ennen kuivausta. Lisäksi siiloston kuljettimien kapasiteetti kaksinkertaistetaan vuosien 2017 ja 2018 aikana sekä siiloston yhteyteen rakennettiin autolastaussiilot keväällä, mitkä mahdollistavat tehokkaan autolastauksen mihin vuorokauden aikaa tahansa. Kokonaisuudessaan tehtävät investoinnit ovat noin puolitoistamiljoonaa euroa vuosina 2016-2018.

Viljan kuivauksessa tarvittava lämpö tuotetaan pääasiassa viljan pölyä ja kauran kuorta käyttävillä kattiloilla. Lisälämpöä tuotetaan kevyellä polttoöljyllä. Seuraavien vuosien aikana siirrytään lämmöntuotannossa kokonaisuudessa biopolttoaineisiin.

Kokemäen alueella on kasvava kysyntä viljan kuivaus- ja varastointipalvelulle. Kokemäen kuivuri-investointi on tehty palvelemaan entistä paremmin alueen viljelijöitä ja viljakauppaa. ”Tehdyt investoinnit tulivat todella tarpeeseen. Viljan kuivaus on ollut pullonkaula jo vuosia. Lisäksi saamme vanhan siemenlaitoksen siilot tehokkaampaan käyttöön, sanoo varastoesimies Timo Kilpivuori.”

Lisätietoja:

Varastoesimies Timo Kilpivuori, puh: 040 837 54 22, sposti: timo.kilpivuori (-a-) suomenviljava.fi

Infra-päällikkö Tuomas Maansalo, puh: 044 745 67 03, sposti: tuomas.maansalo (-a-) suomenviljava.fi