Vilja-analyysit

Vilja-analyysit luotettavasti Viljavalta

Lähetä näyte osoitteella Viljavarastontie 14 A, 45610 Koria. 

Suomen Viljavan Korian varaston viljalaboratorio palvelut ovat kaikkien vilja-analyyseja tarvitsevien käytettävissä. Laboratoriomme nykyaikaiset laitteet ja ammattitaitoinen henkilökunta  takaavat luotettavat analyysitulokset.
Olemme jäsenenä  NIT -viljaverkossa, jossa olevien laitteiden kalibroinnista ja järjestelmän hallinnoinnista vastaa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira.

NIT -laitteilla tehtävät laadunmääritykset ovat tällä hetkellä ohran, vehnän ja kauran kosteus, hehtolitrapaino ja valkuainen, rukiin kosteus ja hehtolitrapaino sekä ohran tärkkelyspitoisuus.

Infratec-viljaverkon jäsenyystodistus

näytteenotto

Viljojen hometoksiinianalyysit

Teemme myös kaikkien viljojen DON (deoksinivalenoli) -hometoksiinimäärityksiä Rida Quick -pika-analyysilaitteilla.

Analyysien tilaus

Avaa valitsemasi PDF-lomake:

Leipä- rehu- ja siemenviljan laatuanalyysit 

Mallasohran laatuanalyysit

Voit halutessasi täyttää lomakkeen myös internetissä ja tallettaa sen omalle koneellesi.

Täytä lomakkeeseen tietosi ja ruksi haluamasi analyysit. Tämän jälkeen tulosta ja lähetä / toimita näyte ja lomake Korian laboratorioon (Suomen Viljava Oy, Viljavarastontie 14 a, 45610 Koria). Tulokset ilmoitamme laskutuksen yhteydessä.

Näytteenotto ja analyysinäytteen muodostaminen


Ota tutkittavasta viljaerästä koko erää mahdollisimman hyvin edustava näyte.
Jos kyseessä on varastoon siirrettävä viljaerä, ota viljasta tasaisin väliajoin samansuuruisia osanäytteitä koko siirron ajan. Jos kyseessä on varastossa oleva viljaerä, ota näyte kierrättämällä viljaa tai näytteenottokairalla eri puolilta erää.

Yhdistä osanäytteet isommaksi "saavinäytteeksi". Sekoita tämä näyte huolellisesti. Ota analysoitavaksi lähetettävää viljaa noin yhden litran suuruinen näyte tiiviiseen muovipussiin ja lähetä / toimita se tilauskaavakkeen kanssa lähimpään Suomen Viljavan laboratorioon.

Säilytä kannella suljettu "saavinäyte" varastotiloissa mahdollisia myöhempiä analyysejä varten.

Analyysihinnasto löytyy palveluhinnastot-sivuilta.

Jälkitarkastuspyyntö

Jos jostakin syystä haluat teettää varastolla olevasta vastaanotetun kuorman rinnakkaisnäytteestä virallisen analyysin Elintarviketurvallisuusvirasto Eviralla, voit tehdä tätä koskevan pyynnön alla olevalla lomakkeella.

Täytä lomakkeeseen tarvittavat tiedot, tallenna se koneellesi ja lähetä kyseiselle Suomen Viljavan varastolle sähköpostilla.

Jälkitarkastuspyyntö

Analyysi- ja punnitustarkkuudet

Täältä löytyvät vilja-analyysien ja punnitusten sallitut poikkeamarajat.
Analyysi- ja punnitustarkkuudet